Les creences que tenim sempre creen

Per entendre millor el que et comento, t’explicaré com funcionen en general les creences a la teva vida. Fruit de les teves experiències i de l’entorn on t’has educat, la teva ment conscient ha fet certes interpretacions i les ha anat incorporant a la part subconscient com a creences que són veritat.

De fet, no sempre tenim clar ni anem revisant el que creiem, és a dir, el què és veritat per nosaltres. La majoria de vegades, un cop ja ho tenim interioritzat, la ment subconscient, que ho considera vàlid, ho té com un procés automàtic i va prenent decisions basades en la seva certesa. Així, quan tens una creença sobre un tema concret, aquesta creença sempre està funcionant a la teva vida i, per tant, la condiciona contínuament.

Així doncs, t’acabarà passant allò que et confirmi la teva creença, per tal que puguis seguir afirmant que allò que creus és veritat. Per tant, les creences que tens funcionen així perquè en algun moment les has donat per bones i la ment subconscient les té funcionant de manera automàtica. No tenen cap intenció de castigar-te, sinó de donar-te la raó, perquè qui les creu ets tu.

Aquí em vull aturar una mica, perquè és útil entendre la naturalesa de la veritat. Hi ha veritats absolutes certes per a tothom? Doncs segurament n’hi ha algunes, però poques. També et diré que no hi ha cap seguretat que ho siguin sempre, ja que van evolucionant a mesura que tenim més coneixement en tots els àmbits. Per exemple, la llei de la gravetat actua quan agafo un objecte i el deixo anar. Observo que es precipita a terra i això és a causa de la força de la gravetat terrestre que actua sobre l’objecte.

Després també hi ha aquelles creences que semblen veritat, perquè senzillament es troben generalitzades de manera col·lectiva i actualment ningú les qüestiona. Això vol dir que són veritat realment? No necessàriament. Actuen com a veritat per a aquelles persones que hi creuen o que no se les qüestionen. I, per tant, contribueixen a crear una realitat que es va realimentant i consolidant fins que algú ho qüestiona.

I finalment hi ha veritats que només ho són per a tu o per a poca gent. Aquestes serien les creences que tenim cadascú de nosaltres, tant conscients com inconscients. I també actuen creant una part del que experimentem. Són com les anteriors, però segurament ens és més fàcil adonar-nos que les podem canviar, ja que mirant al nostre voltant molta gent no se les creu. Quan comences a observar-te i a entendre que pots canviar el que creus, de seguida veus que altres persones en circumstàncies similars a les teves i creences diferents estan experimentant coses diferents. I aleshores és quan pots entrar a qüestionar allò que creies veritat i a acceptar que el fet de ser «cert» només és una opció entre moltes.

Així doncs, quan acceptes que només és una creença, que només és una opció de les moltes que existeixen, és quan pots decidir si encara et serveix o bé ja prefereixes modificar-la o canviar-la.

A partir d’aquest moment estàs guanyant un grau de llibertat. A partir d’aquest moment ja pots incorporar noves opcions a les que tenies fins ara, perquè les teves decisions incorporen nous paràmetres que abans no incorporaves. Decidint amb més llibertat, i incorporant més opcions, tens més possibilitats d’aconseguir els teus objectius.