La Justicia en las empresas: El gobierno de las empresas y los sistemas de control

NATÀLIA CUGUERÓ, JOSEP Mª ROSANAS MARTÍ

En el llibre s’exposa la necessitat de la justícia en el funcionament diari de les organitzacions i, més específicament, en els seus sistemes de control de gestió tant formals com informals. S’expliquen els fonaments de la justícia formal i de la justícia com a virtut o justícia informal. S’argumenta com es fa necessari que la justícia formal s’implementi en els sistemes de control formals i la justícia informal en els processos de presa de decisions que constitueixen els sistemes de control informals, per tal de generar resultats justos. Incorporar certs requisits en els sistemes formals relacionats amb la justícia i donar pautes per la seva utilització en la presa de decisions a través de conceptes relacionats amb la justícia informal, ajuda a incrementar les percepcions de justícia de qui rep les decisions. Són aquests resultats justos en l’aplicació d’aquests sistemes de control els que afavoreixen la creació de congruència d’objectius (goal congruence) i l’alineació dels interessos (interest alignment) entre les persones i les organitzacions. Afavorir la presa de decisions conduents a crear justícia fa que s’entri en un cercle virtuós de millora dels sistemes formals i informals que ajudarà a crear organitzacions que tinguin perspectives de generació de valor en el llarg termini.

Colección MANUALES