Capítol del llibre: The Psychology of Trust

NATÀLIA CUGUERÓ

La justícia i la confiança s’han considerat en gran mesura importants a les organitzacions, per generar pràctiques de gestió sostenibles que, quan es mantenen, generen millores al llarg del temps. La confiança és aquell aspecte intangible que ajuda a l’organització a tenir relacions i interaccions que generin benefici mutu i una coordinació continuada en el llarg termini. La confiança és inevitable, ja que no tots els participants tenen tota la informació i sempre depenen de decisions que es troben en mans dels altres. La justícia és una virtut personal que afecta a tots els participants de la relació, qui pren la decisió, el receptor i l’observador. La justícia és també una percepció d’aquests participants sobre les decisions, les persones implicades i els resultats. La justícia com a virtut personal és important per a la presa de decisions, però com a valor organitzatiu incorpora un conjunt de requisits que s’han d’aplicar als sistemes organitzatius formals i informals. En aquest capítol pretenc entendre els fonaments de la confiança, comprendre les dimensions de la justícia i, finalment, mostrar la relació entre la confiança i la justícia, així com entendre que ambdues poden actuar a la vegada com a causa i efecte en una determinada situació. També examino com la confiança i la justícia quan actuen alhora poden causar altres efectes desitjats que ajuden a millor els resultats de l’organització. Proposo una comprensió de la interacció entre confiança i justícia que ajudi a millorar les pràctiques de gestió i també el seu disseny organitzacional, per mantenir i promoure organitzacions econòmicament i socialment sostenibles.

Edited by Martha Peaslee Levine
IntechOpen