Chapter 9. The Social Dynamics of Organizational Justice

NATÀLIA CUGUERÓ

Els sistemes de control de gestió (MCS) són utilitzats per les organitzacions per intentar assegurar-se que els seus objectius s’assoleixen. Els MCS s’utilitzen per establir metes i objectius, per mesurar els assoliments i per premiar o castigar les persones segons els resultats. En aquest capítol, argumentem que les dinàmiques socials associades als MCS varien segons si la justícia està integrada o no en la manera com es dissenyen i utilitzen els sistemes. Partim del model proposat per Cugueró-Escofet i Rosanas (2013), que demostra que tant la justícia formal com la informal ajuden a alimentar la dinàmica social del disseny i l’ús dels MCS per tal que millori l’alineació dels interessos i objectius entre les persones i les organitzacions.

Aquest model fa dues aportacions fonamentals. La primera consisteix en demostrar que separar la justícia ex-post i ex-ante i separar la justícia ex-ante en justícia formal i informal pot ajudar a entendre com funciona la dinàmica de crear o destruir la justícia. La segona consisteix en analitzar quins són els possibles efectes a curt i llarg termini entre els diferents nivells d’alineació d’objectius.

Finalment es mostren les conclusions de l’anàlisi efectuada amb propostes concretes per a una possible validació empírica del model proposat, així com diferents aspectes que s’han de tractar amb cautela quan s’empren les percepcions com a mesura de la justícia existent i generada.

Edited by: Stephen W. Gilliand, Dirk D. Steiner, Daniel P. Skarlicki